ivbo

Staat voor ‘individueel voorbereidend beroepsonderwijs’.

Het individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo – vroeger ibo genoemd) maakt deel uit van het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) en is bedoeld voor leerlingen van twaalf tot zestien jaar die veel hulp en individuele aandacht nodig hebben.

Het ivbo is onderwijs in de eerste fase van het voortgezet onderwijs (vo) en duurt vier jaar. Met ingang van 1 augustus 1998 is het ivbo veranderd in afdelingen voor leerwegondersteunend onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be