IST

Staat voor ‘integraal schooltoezicht’.

Het toetsen door de inspectie van de onderwijspraktijk in een school aan de doelstellingen en bepalingen in de wet en de bedoeling van de wetgever. Dit gebeurt deels ter controle, deels om verdere ontwikkeling van het onderwijs te stimuleren.

Integraal toezicht verzamelt antwoorden op drie vragen:

  1. Is het onderwijsleerproces in de groepen van voldoende kwaliteit?
  2. Realiseert de school voldoende opbrengsten?
  3. Zijn de condities op school voldoende gunstig voor de kwaliteit van het onderwijsleerproces en voor het bereiken van voldoende opbrengsten?

De inspectie doet dit door op systematische wijze informatie te verzamelen:

  • via analyse van schooldocumenten (zoals onder andere het schoolplan, de schoolgids, leerlingdossiers, handelingsplannen en groepsadministraties);
  • via analyse van vragenlijsten die zijn ingevuld door de groepsleraren en directie;
  • via observatie van onderwijsactiviteiten;
  • via gesprekken met groepsleraren, leerlingen, ouders, het bevoegd gezag, de directie en de coördinatie leerlingenzorg.

Het integraal schooltoezicht is vergelijkbaar met de schooldoorlichting in Vlaanderen.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be