inrichtende macht

Instantie die verantwoordelijk is voor een of meerdere scholen, te vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf. De inrichtende macht kan de vorm aannemen van een overheid, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon/rechtspersonen. Een inrichtende macht van een basisschool wordt ‘schoolbestuur’ genoemd.

De leden van de inrichtende macht zijn verantwoordelijk om de school goed te laten functioneren. Om deze taak te vervullen, werven zij een directie en leraren aan. De inrichtende macht ontvangt ook de werkingsmiddelen voor de school van het departement Onderwijs. Ze huurt of bezit de schoolgebouwen.

De inrichtende macht werkt voor de school/scholen die zij onder haar bevoegdheid heeft een pedagogisch project uit. De keuze van de levensbeschouwelijke of filosofische basis van waaruit onderwijs wordt gegeven (het zogenaamde pedagogisch project) staat vrij. Het gemeenschapsonderwijs is echter verplicht neutraal qua levensbeschouwing en het gesubsidieerd officieel onderwijs (OGO) moet openstaan voor alle levensbeschouwingen.

Daarnaast is ook de keuze van een opvoedingsconcept en de daaraan gekoppelde opvoedingsmethode vrij. Wil een school echter erkend worden of financieel gesteund worden door de overheid, moet ze wel een aantal bepalingen nakomen. De school moet bijvoorbeeld voldoende uitgerust zijn en beschikken over voldoende didactische hulpmiddelen. De gebouwen moeten bijvoorbeeld bewoonbaar, veilig en hygiënisch zijn.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be