inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs houdt in dat gewone onderwijsinstellingen openstaan voor alle leerlingen, zowel hoogbegaafden als leerlingen met leermoeilijkheden en/of een belemmering. Een inclusieve school probeert op een zinvolle manier tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van al deze kinderen. Om dit te realiseren hebben gewone scholen nood aan de nodige ondersteuning en middelen.

Er bestaan aparte onderwijsinstellingen voor personen met een beperking. In Nederland heeft men het over speciaal onderwijs (so); in Vlaanderen over buitengewoon onderwijs (bo).

Zowel in Nederland als in Vlaanderen is het echter een streven om personen met een beperking zoveel mogelijk school te laten lopen in het reguliere onderwijs. In Vlaanderen werd deze gedachte vastgelegd in het M-decreet en in Nederland is dit idee beschreven in het project Passend onderwijs.

Als onderbouwing van inclusief onderwijs wordt vaak verwezen naar ‘The Standard Rules for Equal Opportunities for the disabled’, een tekst van de Verenigde Naties (1993) over de voorkoming van discriminatie van kinderen en volwassenen met een belemmering. Lees meer op de website van de VN.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be