iobk

Staat voor ‘in hun ontwikkeling bedreigde kleuters’.

Onderwijs voor kinderen van drie tot zeven jaar met ontwikkelingsachterstand. Sinds 1998 zijn er geen afzonderlijke scholen meer voor moeilijk lerende kinderen
(mlk-scholen), scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom-scholen) en hun afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk-afdelingen). Voor kinderen met dit soort problemen zijn er nu de speciale scholen voor basisonderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be