ITNA

Staat voor ‘Interuniversitaire Taaltoets Nederlands aan anderstaligen.’ Deze taalvaardigheidstoets is een samenwerking tussen de universiteiten van Gent, Leuven, Antwerpen en Brussel. De toets gaat na of een student talig functioneert (in het Nederlands) op het niveau B2.
Kandidaten die slagen voor de toets krijgen toegang tot de academische opleidingen van de KU Leuven, de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel.
ITNA biedt ook een examen op C1-niveau.

Meer informatie op www.itna.be.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be