ICO

Staat voor ‘Informatiecentrum Onderwijs’.

Tot 2010 was het het informatiepunt van de Centrale Financiën Instellingen (CFI). In 2010 is het ICO samen met de IB-groep gefusioneerd tot de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Deze uitvoeringsorganisatie was belast met twee taken: de bekostiging van onderwijsinstellingen en informatievoorziening. De CFI was verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige toedeling van financiële middelen aan de afzonderlijke door de minister bekostigde instellingen voor onderwijs, onderzoek en verzorging.

Website: www.duo.nl.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be