interne begeleider

Functie in het basisonderwijs. De interne begeleider heeft een eigen positie en taak op het terrein van de zorgverbreding tussen kinderen, leerkrachten, directie en ouders. Hij/Zij organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school, ondersteunt collega’s bij het uitvoeren van zorgverbredingsactiviteiten en zorgt voor een afstemming van deze activiteiten op schoolniveau, voert gesprekken met ouders en leerkrachten en ziet erop toe dat gemaakte afspraken nageleefd worden. Daarnaast neemt de ib’er toetsen af bij individuele kinderen en observeert hij/zij incidenteel in de groepen.

In Vlaanderen spreekt men van de zorgcoördinator.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be