Bolognaverklaring

Beginselverklaring over het creëren van een Europese ruimte voor hoger onderwijs. De verklaring werd op 19 juni 1999 ondertekend door 29 Europese ministers van Onderwijs in de Italiaanse stad Bologna. De principes van de Bolognaverklaring zijn:

  • de overheid (niet de privésector) neemt het initiatief de kennismaatschappij bij zoveel mogelijk Europeanen te brengen;
  • de mobiliteit in Europa wordt bevorderd door vergelijkbare diploma’s (het bachelor-masterstelsel);
  • overdracht van studiepunten;
  • uitwisseling van studenten en docenten;
  • samenwerking tussen opleidingsinstituten wordt bevorderd;
  • onafhankelijke kwaliteitscontrole.

De bijeenkomst van Bologna kreeg een vervolg in conferenties in Praag, Berlijn, het Noorse Bergen (mei 2005) en Londen (2007). Meer dan 1 600 opleidingsinstituten uit 46 landen of regio’s zijn vandaag aangesloten via hun regeringen. Daaronder ook landen van buiten de Europese Unie.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be