bekwaamheidsbewijs

Bewijs van professionele bekwaamheid dat gekoppeld is aan het lerarendiploma. Het bewijs van bekwaamheid bepaalt:

  • welke ambten (bv. leraar secundair onderwijs, kleuteronderwijzer, leermeester lichamelijke opvoeding …) een leraar mag uitoefenen;
  • welke vakken hij/zij mag geven;
  • in welk soort onderwijs (bv. gewoon of buitengewoon), het onderwijsniveau (bv. kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs), de onderwijsvormen en de graden waarin een leraar mag lesgeven;
  • in welke weddeschaal hij/zij bezoldigd zal worden;
  • of een leraar al of niet vast benoemd kan worden.

Zie ook: bewijs van pedagogische bekwaamheid.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be