BBL / beroepsbegeleidende leerweg

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is een vorm van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) waarbij het praktijkdeel zestig procent of meer van de studieduur bedraagt. Het aandeel praktijkervaring is dus meer dan in de beroepsopleidende leerweg (BOL). Vaak wordt het vormgegeven als 1 dag naar school en 4 dagen werken. De deelnemer heeft ook een arbeidscontract (‘praktijkovereenkomst’).

Tot 1997 heette deze leerweg het ‘leerlingwezen‘ of het ‘leerlingenstelsel‘. Vandaag wordt deze manier van opleiden aangeduid met de term ‘mbo – werkend leren’.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be