bewijs van pedagogische bekwaamheid

Getuigschrift dat aangeeft dat de houder ervan een pedagogische scholing gevolgd heeft. Een bekwaamheidsbewijs bestaat uit verschillende elementen:

  • het basisdiploma: bijvoorbeeld diploma van master van de taal en letteren, diploma van geaggregeerde lager secundair onderwijs, diploma van hoger technisch onderwijs;
  • een bewijs van pedagogische bekwaamheid: bijvoorbeeld diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs.

    Opgelet: sommige diploma’s – bijvoorbeeld van (kleuter)onderwijzer combineren in één diploma zowel het basisdiploma als het bewijs van pedagogische bekwaamheid;

  • eventueel nuttige ervaring: voor een aantal ambten of vakken kan de praktijkervaring, d.i. de tijd waarin men als werknemer of zelfstandige een beroep of ambacht uitoefende buiten het onderwijs, als een onderdeel van het bekwaamheidsbewijs erkend worden.

In Nederland vergelijkbaar met het bewijs van bekwaamheid en het bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be