bso

Staat voor ‘beroepssecundair onderwijs’.

Het bso of beroepssecundair onderwijs is een van de vier onderwijsvormen waarvoor jongeren na de eerste twee jaren van het secundair onderwijs kunnen kiezen. Deze onderwijsvorm richt zich op jongeren die vooral al doende leren.

In de derde graad worden hun lesuren opgesplitst in praktijk en stage enerzijds en algemene vorming en technische scholing anderzijds. Het bso wil leerlingen tot het niveau brengen van de startende vakman. Leerlingen die afstuderen in het bso behalen een getuigschrift in het zesde jaar. Slagen ze in een aansluitend zevende jaar, dan behalen ze het diploma secundair onderwijs, dat hen het recht geeft een hogere studie aan te vatten.

Opmerkingen:

  1. Er zijn in Vlaanderen ook een aantal scholen die het bso via een modulair systeem aanbieden.
  2. Er bestaat in het bso ook een vierde graad. Die start na het zesde jaar. In het schooljaar 2008-2009 werd die vierde graad omgevormd tot HBO5. Een voorbeeld is de driejarige opleiding voor verpleegkundige. Daarnaast bestaan in deze graad ook de tweejarige richtingen kleding en plastische kunsten. Zie ook: asbo.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be