buitengewoon onderwijs

Niet-officieel ook ‘bijzonder onderwijs’ genoemd. Onderwijsvorm bedoeld voor leerlingen die tijdelijke of permanent speciale hulp nodig hebben. Mogelijke redenen daarvoor zijn een lichamelijke of geestelijke handicap, ernstige gedragsproblemen, emotionele problemen, zware leerstoornissen. Er zijn drie onderwijsniveaus:


  1. bko (buitengewoon kleuteronderwijs) voor leerlingen van 2,5 tot 6 à 8 jaar;
  2. blo (buitengewoon lager onderwijs) voor leerlingen van 6 tot 13 à 15 jaar
    (bko en blo vormen samen het buitengewoon basisonderwijs);
  3. buso (buitengewoon secundair onderwijs) voor leerlingen van 13 (eventueel 12) tot 21 jaar of ouder.

De start- en eindleeftijd wordt gedeeltelijk bepaald door de aard van de handicap of het probleem.

De term buitengewoon onderwijs wordt ook gebruikt in Nederland, maar officieel spreekt men daar van speciaal onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be