BUSO / buitengewoon secundair onderwijs

Onderwijs voor tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een handicap of met leer- of opvoedingsmoeilijkheden. De structuur van het buitengewoon secundair onderwijs bestaat uit vier opleidingsvormen. Binnen elke opleidingsvorm kan men leerlingen uit verschillende types samenbrengen. Er zijn zeven types:

  1. type 1: voor jongeren met een lichte mentale handicap;
  2. type 2: voor jongeren met een matige of ernstige mentale handicap;
  3. type 3: voor jongeren met karakteriële stoornissen;
  4. type 4: voor jongeren met een fysieke (= lichamelijke) handicap;
  5. type 5: voor langdurig zieke jongeren;
  6. type 6: voor jongeren met een visuele handicap;
  7. type 7: voor jongeren met een auditieve handicap;
  8. type 9: voor jongeren met autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking.

De onderverdeling in opleidingsvormen heeft te maken met de doelstellingen die men nastreeft.

Zie ook: buitengewoon onderwijs.

In Nederland spreekt men van speciaal voortgezet onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be