bve

Staat voor ‘beroepsonderwijs en volwasseneneducatie’.

Overkoepelende benaming voor beroepsopleidingen en de volwasseneneducatie.

Zo’n 39 procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een beroepsopleiding achter de rug. Elk jaar kiezen ongeveer 435 000 jongeren voor een beroepsopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Regionale opleidingencentra (roc’s) bieden naast beroepsonderwijs ook volwasseneneducatie aan. Zo’n 200 000 volwassenen maken daar elk jaar gebruik van. Zij leren onder andere (beter) lezen en schrijven, volgen inburgeringsprogramma’s of een vmbo-, havo– en vwo-opleiding.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be