basisvorming

Sinds 1993 beginnen alle leerlingen het voortgezet onderwijs met een periode van basisvorming van drie jaar, ongeacht het feit of ze vmbo, havo of vwo volgen. Het doel is een brede vorming te geven aan leerlingen tussen 12 en 15 jaar. Er is geen strikte scheiding tussen algemene en technische vakken. Basisvorming is geen schooltype, maar een inhoudelijke vernieuwing die geldt voor alle schooltypen binnen het voortgezet onderwijs die aanvangen na het basisonderwijs.

In het schooljaar 2006/2007 is de basisvorming vereenvoudigd; sindsdien kunnen de scholen ook meer zelfstandig het programma in de eerste leerjaren vastleggen. ‘Basisvorming’ is sindsdien een wat beladen term geworden, die steeds vaker vervangen wordt door het neutralere ‘nieuwe onderbouw’.

Opgelet: in Vlaanderen heeft basisvorming een andere betekenis.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be