BuBaO / buitengewoon basisonderwijs

Onderwijsvorm bedoeld voor kinderen die tijdelijk of permanent speciale hulp nodig hebben. Mogelijke redenen daarvoor zijn een lichamelijke of geestelijke handicap, ernstige gedragsproblemen, emotionele problemen, zware leerstoornissen etc. In het buitengewoon basisonderwijs onderscheidt men negen types:

  1. kinderen met een lichte mentale handicap;
  2. kinderen met een matige of zware mentale handicap;
  3. kinderen met ernstige emotionele problemen en/of gedragsproblemen;
  4. kinderen met een lichamelijke handicap;
  5. kinderen die voor langere tijd zijn opgenomen in een ziekenhuis;
  6. kinderen met een visuele handicap;
  7. kinderen met een auditieve handicap;
  8. kinderen met ernstige leerstoornissen;
  9. voor jongeren met autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015).

Een school voor buitengewoon basisonderwijs kan een of meer types organiseren. Type 1 en 8 worden niet georganiseerd in het buitengewoon kleuteronderwijs (BKO).

Voor Nederland, zie: ‘Speciaal Onderwijs‘.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be