HBO5

Staat voor ‘hoger beroepsonderwijs’.

Op 1 september 2009 werd het hoger beroepsonderwijs (HBO5) ingevoerd. Het verving het aanvullend secundair beroepsonderwijs. Hierin worden de opleidingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie en de opleiding verpleegkunde uit de 4e graad beroepssecundair onderwijs ondergebracht. (Decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair-na-secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs & het decreet van 31 juli 1990
betreffende het onderwijs II – zoals gewijzigd).

Door het niet aanwezig zijn van ingeschaalde beroepsprofielen, beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties konden er echter nog geen nieuwe HBO5-opleidingen starten in 2009-2010.

Opgelet: in Nederland heeft deze term een iets andere betekenis.

Bron: Vlaams Eurydice rapport 2010 (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs & Vorming).

Webapplicatie door ESKIDOOS.be