HOOP

Staat voor ‘hoger onderwijs en onderzoeksplan’.

Periodiek (tweejaarlijks) plan van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met betrekking tot het beleid voor het hoger onderwijs. In het Hoop wordt gewerkt met een indeling van opleidingen in zogenoemde “Hoop-gebieden”: Economie, Gezondheidszorg, Gedrag en maatschappij, Onderwijs en Techniek. Het hoger beroepsonderwijs (hbo) krijgt extra geld om de aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te verbeteren.

In een nieuw bekostigingssysteem zal het geld over de universiteiten verdeeld worden op basis van kwaliteit en prestaties. In de bekostiging van de hogescholen zal geen verschil meer gemaakt worden tussen deeltijd– en voltijdonderwijs, dit om het deeltijdonderwijs te stimuleren. Het wetenschappelijk onderzoek moet sterker worden gericht op de maatschappelijke behoeften en op kwaliteit.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be