homologatiejaar

Na het zesde jaar bso krijgen de leerlingen een getuigschrift. Als de leerlingen een homologatiejaar (ook wel ‘zevende jaar’ genoemd), krijgen ze een diploma van het secundair onderwijs dat hen het recht verleent een hogere studie aan te vatten.

Zie ook: secundair onderwijs in Vlaanderen.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be