handelingsplan

In het buitengewoon onderwijs stippelt de school voor elke leerling een individueel leerplan uit, dat rekening houdt met de kennis, vaardigheden en attitudes van deze leerling enerzijds en met zijn specifieke behoeften anderzijds. Dit (individueel) handelingsplan bevat de pedagogisch-didactische planning voor bedoelde leerling(en) voor een bepaalde periode en legt onder meer de keuze van ontwikkelingsdoelen vast.

Bij uitbreiding wordt de term ook gebruikt voor een plan dat in om het even welk type school wordt opgesteld voor een leerling die extra zorg nodig heeft.

Opgelet: in Nederland heeft de term handelingsplan een vergelijkbare betekenis, maar de praktische invulling verschilt.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be