hbovo

Staat voor ‘hogere beroepsopleiding leerkrachten voortgezette opleiding’ en maakt deel uit van het hoger beroepsonderwijs.

Opleiding die leerkrachten onderwijsbevoegdheid geeft voor basisvorming voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Meestal tweedegraadslerarenopleidingen genoemd.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be