hoger onderwijs (ho)

Onder hoger onderwijs vallen alle instituten of opleidingen die zich bezighouden met hoger (beroeps)onderwijs. Deze instellingen worden erkend als instituten voor hoger onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be