hbs

Staat voor ‘hogere burgerschool’.

De hogere burgerschool (hbs) is een oude, Nederlandse onderwijsvorm.

De hbs werd ingevoerd bij de Wet op het middelbaar onderwijs uit 1863. Aanvankelijk bestonden twee soorten, namelijk de driejarige en de vijfjarige hbs. Bij beide lag de nadruk op het onderwijs in wiskunde, exacte vakken en moderne talen. Anders dan verwacht werd vooral de vijfjarige hbs een succes; de driejarige hbs werd grotendeels verdrongen door de mulo, waar in vier jaar dezelfde stof onderwezen werd. In 1924 werd de bestaande hbs omgedoopt in hbs-b en werd als opvolger van de handelsschool de hbs-a ingevoerd, waar de nadruk op economische vakken en moderne talen lag.

Een hbs-diploma gaf toegang tot de polytechnische hogeschool (de huidige Technische Universiteit Delft), de Rijks hogere land- tuin- en bosbouwschool (de huidige Wageningen Universiteit en Researchcentrum) en de Nederlandse Handelshogeschool (de huidige Erasmus Universiteit Rotterdam).

Vanaf 1909 werden veel hbs’en opgenomen in lycea.

Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de hbs opgevolgd door het havo en het vwo (met gymnasium en atheneum). De laatste eindexamens voor de hbs werden in 1974 afgenomen.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be