hosp

Staat voor ‘hoger onderwijs voor sociale promotie’.

Vroeger hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie (hoktsp) genoemd. Oude benaming voor hoger onderwijs van het korte type (hoktp) (max. drie studiejaren), georganiseerd door een centrum voor volwassenenonderwijs. Volwassenen kunnen in een hosp een diploma behalen in marketing, rechtspraktijk, bedrijfsbeleid, doventolk e.d. Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie is onderwijskundig niet gelijkwaardig aan de bachelors- of mastersgraad, uitgereikt door hogescholen en universiteiten.

Enkele opleidingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie werden vanaf het academiejaar 2004-2005 overgenomen door de hogescholen in de bachelor-masterstructuur. Enkele opleidingen uit het hoger onderwijs voor sociale promotie streven ernaar om hun graduaat om te vormen tot een bachelor. Zo werd de opleiding gezinswetenschappen in september 2007 geaccrediteerd als ‘professioneel gerichte bachelor‘.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be