hogescholenonderwijs

Verzamelnaam voor al het hoger onderwijs dat niet aan universiteiten, maar aan hogescholen gegeven wordt.

Hogescholen kunnen de volgende opleidingen verstrekken:

Basisopleidingen omvatten de professioneel gerichte bacheloropleidingen, de academisch gerichte bacheloropleidingen en de masteropleidingen. Hun studieomvang wordt uitgedrukt in studiepunten. De professionele en academische bachelors omvatten minstens 180 studiepunten. De masters sluiten aan bij een academische bachelor en omvatten minstens 60 studiepunten.

Voortgezette opleidingen sluiten aan bij de basisopleidingen. Een professionele bachelor kan een bachelor-na-bachelor volgen. Na een masteropleiding is het mogelijk om een master-na-master te beginnen. Deze opleidingen omvatten telkens 60 studiepunten.

De hogescholen kunnen ook postgraduaten organiseren, korte opleidingstrajecten van ten minste 20 studiepunten die bekrachtigd worden met een getuigschrift.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be