hbo

Staat voor ‘hoger beroepsonderwijs’.

Vorm van hoger onderwijs dat wordt verstrekt aan de hogescholen. Het hbo leidt op voor hogere en leidinggevende functies bij overheid, handel en industrie. Wie bijvoorbeeld in het leger een officiersopleiding wil volgen, moet minstens een diploma vwo of havo in handen hebben. Het hoger beroepsonderwijs verzorgt de theoretische en praktische voorbereiding, die nodig is om beroepen uit te oefenen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of van nut kan zijn.

Afgestudeerden kunnen terechtkomen in functies op midden en hoger niveau in het bedrijfsleven, de maatschappelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en de overheidssector. Als hoofdregel voor toelating geldt het bezit van een diploma havo, vwo of mbo op niveau 4. Het hbo kent zeven sectoren: Hoger Pedagogisch, Agrarisch, Gezondheidszorg, Economisch, Technisch, Sociaalagogisch en Kunstonderwijs.

Opgelet: in Vlaanderen heeft deze term een iets andere betekenis.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be