hogeschool

Instelling voor niet-universitair hoger onderwijs.

Opmerking: tot een stuk in de twintigste eeuw verwees de term ‘hogeschool’ in Vlaanderen eigenaardig genoeg niet naar instellingen voor niet-universitair hoger onderwijs, maar naar universiteiten.

Opgelet: In Nederland heeft hogeschool een afwijkende betekenis.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be