Huizen van het Nederlands

Tot 1 januari 2015 kende Vlaanderen acht Huizen van het Nederlands: één in elke Vlaamse provincie en daarnaast ook nog een Huis van het Nederlands in Antwerpen, Brussel en Gent. Sinds 1 januari 2015 ontstond het Agentschap voor Integratie en Inburgering dat de verschillende huizen van het Nederlands verenigde. Enkel in Brussel is er nog een Huis van het Nederlands. In Gent en Antwerpen bestaan nog de stedelijke agentschappen voor Integratie en Inburgering: IN-Gent en Atlas.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be