VLIR

Staat voor ‘Vlaamse Interuniversitaire Raad’.

Autonoom overlegorgaan, gefinancierd door de universiteiten.

De VLIR heeft tot doel de dialoog en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten te bevorderen. In de schoot van de VLIR wordt overleg georganiseerd onder de universitaire instellingen, over aangelegenheden die de universiteiten aanbelangen. Op basis daarvan worden gemeenschappelijke standpunten geformuleerd en beleidsadviezen verstrekt aan de minister die bevoegd is voor het universitair onderwijs of het wetenschapsbeleid.

Website: www.vlir.be.

Niet te verwarren met: VLOR, Vlhora.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be