vve

Staat voor ‘voor- en vroegschoolse educatie’.

Overheidsbeleid in Nederland dat voorziet in aanvullende budgetten om voor twee- tot zesjarige kinderen in achterstandssituaties een intensievere begeleiding te voorzien. Deze begeleiding gebeurt meestal met educatieve programma’s die erop gericht zijn de ontwikkeling van deze kinderen te stimuleren, zodat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke positie wordt vergroot.

Meer toelichting: www.taalsite.nl, www.ontwikkelingsstimulering.nl.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be