vervangingspool

Systeem van vervangleerkrachten waarvan scholen gebruik kunnen maken.

In Nederland:
Groep van docenten die het hele schooljaar in dienst zijn van het schoolbestuur en die worden ingezet waar dat nodig is. De vervangingspool is bedoeld om kortdurende vervangingen op te vangen, zoals ziekte. Nieuwe leerkrachten in de vervangingspool krijgen een aanstelling in tijdelijke dienst voor 1 jaar. Het hangt van de vacatureruimte in de pool af voor hoeveel uren iemand als lid van de vervangingspool krijgt. Een vervanger werkt minimum drie dagen en maximum vijf dagen per week. Na een jaar in de vervangingspool te hebben gewerkt kan de leerkracht doorstromen naar reguliere formatie. De vervanger krijgt een school toegewezen als standplaats. Op deze school werkt de vervanger als er geen vervangingswerkzaamheden zijn.

In Vlaanderen:
Groep van leerkrachten die binnen elke onderwijszone klaar staat om afwezige collega’s te vervangen (Vlaanderen en Brussel zijn ingedeeld in 44 onderwijszones.) Scholen die zich bij de vervangingspool aansluiten, kunnen veel sneller een vervanger vinden. Het systeem werd in 2000 door de onderwijsminister gelanceerd in heel Vlaanderen en voor alle onderwijsnetten, met als voornaamste doel jonge leerkrachten in de scholen houden. Beginnende leerkrachten die zich voor de pool inschrijven, verwerven werk- en loonzekerheid voor de periode van één jaar. Poolleerkrachten worden administratief verbonden aan een ankerschool. Die zorgt voor opvang en begeleiding. Zo kan een ervaren leerkracht de starters begeleiden bij hun eerste leservaringen. Het systeem is in september 2005 afgeschaft. In de plaats daarvan is er nu de lerarendatabank.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be