VSKO

Staat voor ‘Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs’.

Het Vlaams onderwijs kent vier onderwijskoepels. De grootste daarvan was tot 2015 het VSKO, de koepelorganisatie van de rooms-katholieke scholen in Vlaanderen. Sinds 2015 is het VSKO opgegaan in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV).

Als koepelorganisatie had het VSKO een ondersteunende functie voor de besturen (inrichtende machten) van deze scholen. Het VSKO is onderverdeeld in:

  • Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO);
  • Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO);
  • Vlaams Verbond van katholieke hogescholen (VVKHO).

website: www.kov.be.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be