Vlhora

Staat voor ‘Vlaamse Hogescholenraad’.

Officieel overleg- en adviesorgaan van de hogescholen. De raad adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten van het hogeschoolonderwijs, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Daarnaast organiseert en stimuleert de Vlhora het overleg tussen de instellingen aangaande alle materies die de hogescholen aanbelangen.

Website: www.vlhora.be.

Niet te verwarren met: VLOR, VLIR.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be