vensterschool

Samenwerkingsverband tussen minstens één basisschool en andere organisaties die zich bezighouden met kinderen, ouders en andere wijkbewoners. Partners zijn bijvoorbeeld peuterspeelzalen, kinderopvang, sociaal-cultureel werk (buurthuizen), bibliotheken, volwasseneneducatie, sportverenigingen, de muziekschool, maatschappelijke dienstverlening enzovoort.

Bedoeling van de vensterschool is de dienstverlening van al deze instanties beter op elkaar af te stemmen. De deelnemende scholen en organisaties werken aan een groot gezamenlijk aanbod van onderwijs, opvoeding, gezondheidszorg, sport, spel, muziek … Hun bestaande activiteiten vallen onder de vensterschool, en uit de samenwerking komen ook nieuwe activiteiten voort. Ook aan samenwerking met de ouders wordt veel belang gehecht.

De eerste vensterscholen werd in 1995 in Groningen opgericht.

Zie ook: brede school.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be