VLOR

Staat voor ‘Vlaamse Onderwijsraad’.

Onafhankelijk advies- en overlegorgaan.
De Vlaamse Onderwijsraad bestaat uit vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap: netten en koepels, ouders, vakbonden, leerkrachten, enz. Zij overleggen over het onderwijs- en vormingsbeleid en geven adviezen aan de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming en het Vlaamse Parlement. Daarnaast kan de VLOR overleg organiseren over alle onderwijsthema’s waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is. De raad besteedt veel aandacht aan studie en documentatie.

Website: www.vlor.be.

In Nederland vergelijkbaar met de Onderwijsraad (OR).

Niet te verwarren met: VLIR, Vlhora.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be