vmbo

Staat voor ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’.

Een van de drie types voortgezet onderwijs en verzamelterm voor de hogere leerjaren van mavo, vbo en sommige vormen van voortgezet
speciaal onderwijs (vso). Deze onderwijsvormen werden samengevoegd in 1999.
Daarmee wilde de onderwijsoverheid de aansluiting op het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) verbeteren. In het vmbo kiest een leerling na de
basisvorming een leerweg. Er zijn vier leerwegen:

  • de theoretische: hierbij is doorstroming mogelijk naar mbo-niveau 3 en 4 of naar havo;
  • de gemengde: vier uur per week praktijkvakken gericht op één specifieke richting, en verder algemene vakken. Doorstroming is mogelijk naar mbo-niveau 3 en 4;
  • de kaderberoepsgerichte: twaalf uur per week aandacht voor praktijkvakken die gericht zijn op één beroep, en verder algemene vakken. Doorstroming is mogelijk naar mbo-niveau 3 en 4;
  • de basisberoepsgerichte: hierbij is doorstroming mogelijk naar mbo-niveau 1 en 2.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be