vavo

Staat voor ‘voortgezet algemeen volwassenenonderwijs’.

Vorm van voortgezet onderwijs voor volwassenen, dat wordt gegeven aan avondscholen of dag- en avondscholen. Sinds augustus 1997 is het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar aanleiding van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) opgegaan in de opleidingsniveaus van het nieuwe beroepsonderwijs.

Officieel kent de vavo een minimum leeftijdsgrens van achttien jaar, maar in de praktijk maken omstreeks 20 000 ‘drop-outs’ van zestien en zeventien jaar gebruik van de 46 scholen voor volwassenenonderwijs om alsnog een vmbodiploma te behalen.

Zie ook: beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve).

Webapplicatie door ESKIDOOS.be