voldoende geacht diploma

Gelijkwaardig geacht diploma om – in het geval van leerkrachten – een ander vak te geven dan waarvoor ze gestudeerd hebben. De domeinen van een voldoende geacht diploma zijn wettelijk vastgelegd. Zo mag een taalleerkracht het vak geschiedenis geven, omdat zijn taaldiploma voor dit vak als voldoende wordt geacht, maar hij mag geen lichamelijke opvoeding of wetenschappelijke vakken geven.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be