volwassenenonderwijs

Vroeger ‘onderwijs voor sociale promotie’ of ‘avondonderwijs’ genoemd. Het is onderwijs, georganiseerd op zowel secundair niveau (bso en tso) als op het niveau van het hoger onderwijs (ho). Op enkele opleidingen na is het onderwijsaanbod een afspiegeling van het aanbod van het voltijds onderwijs. Voor dit onderwijs kan men terecht in ruim 130 centra voor volwassenenonderwijs. Doordat ze verspreid liggen over heel Vlaanderen en Brussel, kan iedereen in zijn buurt wel een centrum vinden. Het aanbod van cursussen is heel breed en uiteenlopend.

Meer info: zie het overzicht van alle CVO’s op de website van het Departement Onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be