visitatiecommissie

Commissies van externe deskundigen die in het hoger onderwijs op basis van door opleidingen opgestelde zelfevaluatie rapporten, een openbare beoordeling gaven van de kwaliteit van een bepaalde opleiding. Op deze wijze legden universiteiten en hogescholen publiekelijk verantwoording af over de kwaliteit van hun onderwijs.

In Vlaanderen werden sinds 2016 alle externe visitaties van universitaire opleidingen tot 2020 opgeschort en controleren universiteiten zichzelf.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be