vaste benoeming

Sociaal statuut voor leerkrachten dat hen werk- en loonzekerheid biedt, naast het recht op een hele reeks verlofstelsels, ziekteverlof en een overheidspensioen. Een leerkracht wordt vastbenoemd door zijn inrichtende macht. Tot de voorwaarden om benoemd te worden, behoort onder meer een minimumleeftijd, een minimum aantal jaren ervaring, een positief verslag van de schooldirectie, enz.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be