vbo

Staat voor ‘voorbereidend beroepsonderwijs’.

Vorm van voortgezet onderwijs, voor leerlingen van twaalf tot zestien jaar. Het voorbereidend beroepsonderwijs bestaat sinds 1992, ter vervanging van het lager beroepsonderwijs (lbo, ook ambachtsschool genaamd). Het duurt vier jaar en biedt algemene en op het beroep gerichte vakken, voor de eerste fase van het voortgezet onderwijs. De hogere leerjaren van het vbo vormen samen met de hogere leerjaren van het mavo en sommige vormen van voortgezet speciaal onderwijs (vso) sinds 1 augustus 1999 het vmbo.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be