LOP

Staat voor ‘Lokaal Overlegplatform’.

Orgaan dat tot doel heeft het inschrijvingsrecht te bewaken.
Sinds 1 september 2002 zijn in Vlaanderen 69 lokale overlegplatforms in werking. Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.

Het lokaal overlegplatform heeft een onderzoeks- en adviesopdracht en speelt daarnaast een ondersteunende en bemiddelende rol. Zo zullen de medewerkers van het lokaal overlegplatform bemiddelen als een school een kind niet wil inschrijven. Zij zullen ouders ook bijstaan in hun zoektocht naar een gepaste school in geval van weigering of doorverwijzing.

Elk LOP is samengesteld uit directies en inrichtende machten van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding, het personeel van scholen, ouders en leerlingen, vertegenwoordigers van plaatselijke socioculturele en/of economische partners, vertegenwoordigers van organisaties van allochtonen en (kans)armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk.

Website: www.lop.be

Webapplicatie door ESKIDOOS.be