lgf

Staat voor ‘leerlinggebonden financiering’.

Informeel ook wel ‘Rugzak’ genoemd. Daarmee bedoelt men faciliteiten en financiering voor leerlingen die les volgen in het gewoon onderwijs maar die specifieke zorg nodig hebben.

Ouders willen graag zelf beslissen of hun kind met een beperking naar het speciaal onderwijs (so)
gaat of naar een ‘gewone’ school in de buurt. De rijksoverheid wil de integratie en emancipatie van mensen met een handicap bevorderen. Beide wensen zijn in 1995 verenigd in het beleidsplan ‘de Rugzak’.

Het speciaal onderwijs of de rugzak is bedoeld voor kinderen met handicaps en zware leerproblemen. Om in aanmerking te komen voor het speciaal onderwijs of een Rugzak moet een leerling de goedkeuring krijgen van de commissie voor indicatiestelling. Ouders kunnen daarvoor bij één loket in de regio terecht: het regionale expertisecentrum (REC). Als leerlingen een indicatie hebben voor een bepaalde onderwijssoort, kan een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) ze niet weigeren op grond van hun handicap.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be