leerplicht

Niet te verwarren met schoolplicht.

In Nederland:
In Nederland geldt een leerplicht van vijf tot en met zestien jaar. Daarna volgt de zogenaamde kwalificatieplicht. Dat betekent dat jongeren (in principe tot hun 18e) dagonderwijs moeten volgen totdat ze een startkwalificatie (vwo, havo of mbo-2 diploma) hebben behaald.

In Vlaanderen:

In Vlaanderen begint de leerplicht op 1 september van het kalenderjaar waarin de jongere zes jaar wordt, en duurt ze vervolgens twaalf schooljaren.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be