leerwegen

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan een leerling zijn opleiding volgen in twee varianten:

  • de beroepsopleidende leerweg (bol). In de bol vindt de opleiding hoofdzakelijk op de school plaats, minimaal 20 en maximaal 60 procent van de opleiding vindt plaats in de beroepspraktijk.
  • de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
    In de bbl-opleiding omvat de beroepspraktijkvorming minimaal 80 procent van de studieduur.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be