lwoo

Staat voor ‘leerwegondersteunend onderwijs’.

Voor kinderen op het vmbo die niet in aanmerking komen voor een Rugzak, maar toch extra ondersteuning nodig hebben, is er een zorgstructuur opgezet: het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) .
Het lwoo is voor leerlingen die in staat worden geacht een vmbo-diploma te behalen; het pro leidt direct op tot werk. Leerlingen in het lwoo of pro zitten soms in aparte klassen.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be