levensbeschouwelijke vakken

Verzamelterm voor de schoolvakken godsdienst, een op
godsdienst berustende zedenleer of de niet-confessionele zedenleer, de eigen
cultuur en religie of de cultuurbeschouwing. In Vlaanderen kunnen leerlingen
(of hun ouders) kiezen tussen: islamitische godsdienst, Israëlitische
godsdienst, niet-confessionele zedenleer, orthodoxe godsdienst, protestantse
godsdienst en rooms-katholieke godsdienst.

Al deze vakken willen een
mensgerichte, menswaardige maatschappij opbouwen, die wordt gekenmerkt door een
voortdurende zorg voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Daarbij worden
niet de mensen maar de relaties tussen de mensen beschouwd als de hoekstenen
van de samenleving.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be